مدرسه عالی قضاوت
دوشنبه 30 فروردين 1400 Monday 19 April 2021 7 رمضان 1442

جستجو

تابلو اعلانات

آخرین اخبار

گرامی داشت هفته پژوهش

گرامی داشت هفته پژوهش

دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۹

سایت های مرتبط

203-            مطالعه تطبیقی در تعدد قضات

204-            مطالعه تطبیقی برای تبیین نظام قضایی سایر کشورها از منظر تعدد قضات

205-            بررسی اثر نظام قضایی ناظر بر چند قاضی

206-            بررسی آثارمثبت و منفی نظام تعدد قضات در نظام حقوق کشور

207-            مطالعه تطبیقی در آئین دادرسی ( وحدت یا تعدد آئین دادرسی  ؟ )

208-            بررسی تطبیقی روش های شکلی دادرسی از منظر آئین دادرسی مدنی

209-            اثر وحدت یا کثرت آئین دادرسی در افزایش کارآیی نظام قضایی

210-            بررسی نحوه اجرای احکام و پلیس قضایی در مطالعه تطبیقی

211-            چگونگی اجرای احکام حقوقی در سایر کشورها

212-            بررسی نحوه اجرای آرای محاکم

213-            بررسی اثر وجود ضابطین تخصصی در اجرای احکام

214-            نهاد وکالت در ایران : بازنگری مفهوم استقلال

215-            تعیین جایگاه حقوقی کانون وکلا

216-            بررسی نحوه ایجاد کانونهای وکلا وآثار آن در مطالعه تطبیقی

217-            بررسی نحوه صدور آرای محاکم به منظور استاندارد سازی آرای محاکم 

218-            نحوه نظارت های انتظامی بر کانونهای وکلا

219-            الزام یا اختیار در طرح دعوی

220-            نقش دیوان عالی کشور در رسیدگی به تظلمات ناشی از آرای قضایی در ایران

221-            بررسی نقش و جایگاه دیوانعالی کشور در مطالعه تطبیقی

222-            مرور زمان  در دعاوی حقوقی در پرتو آرای محاکم

223-            توزیع صلاحیت محاکم بر اساس دشواری موضوعات دردادگاه نخستین ( بررسی تجارب ایران و دنیا )

224-            اثر سلب صلاحیت قاضی در آرای صادره

225-            نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی

226-            لزوم یا عدم لزوم نهاد داوری داخلی

227-            داوری داخلی و اقتضائات آن

228-            نهاد داوری و تشریفات رسیدگی

229-            چگونگی اجرای احکام داوری

230-            قطیعیت احکام داوری

231-            رابطه مسئولیت قبل از صدور حکم و صدور رای داوری

232-            چگونگی ابطال آرای داوری

233-            نحوه تخصصی شدن محاکم در حقوق تطبیقی

234-            بررسی لزوم تخصصی شدن محاکم

235-            بررسی آثار تخصصی شدن محاکم در افزایش کارآیی قوه قضائیه

236-            زمینه های اجرایی و چالشهای تخصصی شدن محاکم

237-            نحوه اجرای محکومیتهای مالی

238-            بررسی مسایل حقوقی قانون جدید اجرای محکومیتهای مالی

239-            ارائه راه حل حقوقی برای ابهامات  اجرای محکومیتهای مالی

240-            شورای حل اختلاف :بررسی مسایل و مشکلات آن

241-            بررسی عملکر د شوراهای حل اختلاف

242-            نحوه تعیین صلاحیت شوراهای حل اختلاف

243-            بررسی وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور در حقوق تطبیقی

244-            کارکردهای حقوقی دیوانعالی کشور

245-            بررسی و پیشنهاد ساختار جدید قوه قضایی

246-            نقش دیوان عالی کشور در رسیدگی به تظلمات ناشی از آرای قضایی در ایران

247-            بررسی نقش و جایگاه دیوانعالی کشور در امور ماهوی و شکلی

248-            دادرسی الکترونیکی و اقتضائات آن

249-            بررسی امکان رسیدگی الکترونیک به اختلافات با توجه به زیر ساختارهای حقوقی

250-            لزوم دادرسی الکترونیک در تحلیل نحوه افزایش کارآیی قوه قضائیه

251-            شرایط و اقتضائات دادرسی الکترونیک در نظام ادله

252-            بررسی چالشهای بینه و یمین در آرای محاکم و نظام مندی آن

253-            نحوه استناد به بینه و یمین در آرای محاکم

254-            جایگاه حقوقی بینه و یمین در اثبات ادعا

255-            چالشهای بینه و یمین در نظام حقوقی ایران

256-            تعارص بینه و یمین با سایرادله اثبات دعوی

257-            ایجاد ضابطه حقوقی برای استناد به بینه و یمین در محاکم

258-            جایگاه نهادهای شبه قضایی در نظام حقوقی ایران

259-            بررسی صلاحیت های نهادهای شبه قضایی در ایران

260-            تعارض صلاحیت محاکم در موضوعات محل اختلاف بین شورا و محاکم

261-            بررسی لزوم اجباری شدن مداخله وکلا در دعاوی حقوقی

262-            لزوم استفاده از وکیل و بررسی آثار انها در افزایش کارآیی قوه

263-            بررسی نحوه ورود وکلا به دعاو.ی در سایر نظامهای حقوقی

264-            بررسی مقررات انتظامی کانون های وکلا در مطالعه تطبیقی

265-            توسعه و تکمیل فرجام خواهی در دادرسی مدنی

266-            اثر فرجام در قطعیت آرای قضایی

267-            لزوم یا عدم لزوم گسترش دامنه فرجام خواهی

268-            اثر فرجام بر تضمین عدالت قضایی

269-            صدور حکم موت فرضی در آرای محاکم

270-            نحوه صدور حکم موت فرضی

271-            آثار تبعی حکم موت فرضی

272-            مستثنیات دین در آرای محاکم

273-            بررسی نحوه اجرای مستثنیات دین در آرای محاکم

274-            تبیین دامنه مستثنیات دین در فقه و حقوق

275-            نحوه اجرای احکام در مورد مستثنیات دین در تشخیص شئون محکوم علیه

276-            اعاده و توقف عملیات اجرایی

277-            نحوه توقف عملیات اجرایی و مبانی آن

278-            دلایل مورد استناد در آرای محاکم برای دستور توقف

279-            ایجاد سازمان میانجیگری براساس مدل های متداول در دنیا

280-            ماهیت میانجیگری در نظام قضایی  

281-            لزوم یا عدم لزوم پذیرش میانجیگری برای کاهش دعاوی

282-            بررسی ایجاد سازمان میانجیگری در نظام حقوقی ایران

  • هیچ نظری یافت نشد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت کاراکتر
نوشته شما باید بیشتر از 10 کاراکتر باشد
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
Разработка и создание интернет магазина Joomla

قـــم - بلوار امین - کوچه 17-  پلاک 20

مدرسه عالی قضاوت

تلفن: 32617406 - 025 

تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز آموزش‌های تخصصی فقه محفوظ است.

Template Design:Dima Group