فقه القضا|مرکز آموزش‌های تخصصی فقه وابسته به مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج)
سه شنبه 29 بهمن 1398 Tuesday 18 February 2020 23 جمادی‌الثانی 1441

جستجو

تابلو اعلانات

سایت های مرتبط

203-            مطالعه تطبیقی در تعدد قضات

204-            مطالعه تطبیقی برای تبیین نظام قضایی سایر کشورها از منظر تعدد قضات

205-            بررسی اثر نظام قضایی ناظر بر چند قاضی

206-            بررسی آثارمثبت و منفی نظام تعدد قضات در نظام حقوق کشور

207-            مطالعه تطبیقی در آئین دادرسی ( وحدت یا تعدد آئین دادرسی  ؟ )

208-            بررسی تطبیقی روش های شکلی دادرسی از منظر آئین دادرسی مدنی

209-            اثر وحدت یا کثرت آئین دادرسی در افزایش کارآیی نظام قضایی

210-            بررسی نحوه اجرای احکام و پلیس قضایی در مطالعه تطبیقی

211-            چگونگی اجرای احکام حقوقی در سایر کشورها

212-            بررسی نحوه اجرای آرای محاکم

213-            بررسی اثر وجود ضابطین تخصصی در اجرای احکام

214-            نهاد وکالت در ایران : بازنگری مفهوم استقلال

215-            تعیین جایگاه حقوقی کانون وکلا

216-            بررسی نحوه ایجاد کانونهای وکلا وآثار آن در مطالعه تطبیقی

217-            بررسی نحوه صدور آرای محاکم به منظور استاندارد سازی آرای محاکم 

218-            نحوه نظارت های انتظامی بر کانونهای وکلا

219-            الزام یا اختیار در طرح دعوی

220-            نقش دیوان عالی کشور در رسیدگی به تظلمات ناشی از آرای قضایی در ایران

221-            بررسی نقش و جایگاه دیوانعالی کشور در مطالعه تطبیقی

222-            مرور زمان  در دعاوی حقوقی در پرتو آرای محاکم

223-            توزیع صلاحیت محاکم بر اساس دشواری موضوعات دردادگاه نخستین ( بررسی تجارب ایران و دنیا )

224-            اثر سلب صلاحیت قاضی در آرای صادره

225-            نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی

226-            لزوم یا عدم لزوم نهاد داوری داخلی

227-            داوری داخلی و اقتضائات آن

228-            نهاد داوری و تشریفات رسیدگی

229-            چگونگی اجرای احکام داوری

230-            قطیعیت احکام داوری

231-            رابطه مسئولیت قبل از صدور حکم و صدور رای داوری

232-            چگونگی ابطال آرای داوری

233-            نحوه تخصصی شدن محاکم در حقوق تطبیقی

234-            بررسی لزوم تخصصی شدن محاکم

235-            بررسی آثار تخصصی شدن محاکم در افزایش کارآیی قوه قضائیه

236-            زمینه های اجرایی و چالشهای تخصصی شدن محاکم

237-            نحوه اجرای محکومیتهای مالی

238-            بررسی مسایل حقوقی قانون جدید اجرای محکومیتهای مالی

239-            ارائه راه حل حقوقی برای ابهامات  اجرای محکومیتهای مالی

240-            شورای حل اختلاف :بررسی مسایل و مشکلات آن

241-            بررسی عملکر د شوراهای حل اختلاف

242-            نحوه تعیین صلاحیت شوراهای حل اختلاف

243-            بررسی وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور در حقوق تطبیقی

244-            کارکردهای حقوقی دیوانعالی کشور

245-            بررسی و پیشنهاد ساختار جدید قوه قضایی

246-            نقش دیوان عالی کشور در رسیدگی به تظلمات ناشی از آرای قضایی در ایران

247-            بررسی نقش و جایگاه دیوانعالی کشور در امور ماهوی و شکلی

248-            دادرسی الکترونیکی و اقتضائات آن

249-            بررسی امکان رسیدگی الکترونیک به اختلافات با توجه به زیر ساختارهای حقوقی

250-            لزوم دادرسی الکترونیک در تحلیل نحوه افزایش کارآیی قوه قضائیه

251-            شرایط و اقتضائات دادرسی الکترونیک در نظام ادله

252-            بررسی چالشهای بینه و یمین در آرای محاکم و نظام مندی آن

253-            نحوه استناد به بینه و یمین در آرای محاکم

254-            جایگاه حقوقی بینه و یمین در اثبات ادعا

255-            چالشهای بینه و یمین در نظام حقوقی ایران

256-            تعارص بینه و یمین با سایرادله اثبات دعوی

257-            ایجاد ضابطه حقوقی برای استناد به بینه و یمین در محاکم

258-            جایگاه نهادهای شبه قضایی در نظام حقوقی ایران

259-            بررسی صلاحیت های نهادهای شبه قضایی در ایران

260-            تعارض صلاحیت محاکم در موضوعات محل اختلاف بین شورا و محاکم

261-            بررسی لزوم اجباری شدن مداخله وکلا در دعاوی حقوقی

262-            لزوم استفاده از وکیل و بررسی آثار انها در افزایش کارآیی قوه

263-            بررسی نحوه ورود وکلا به دعاو.ی در سایر نظامهای حقوقی

264-            بررسی مقررات انتظامی کانون های وکلا در مطالعه تطبیقی

265-            توسعه و تکمیل فرجام خواهی در دادرسی مدنی

266-            اثر فرجام در قطعیت آرای قضایی

267-            لزوم یا عدم لزوم گسترش دامنه فرجام خواهی

268-            اثر فرجام بر تضمین عدالت قضایی

269-            صدور حکم موت فرضی در آرای محاکم

270-            نحوه صدور حکم موت فرضی

271-            آثار تبعی حکم موت فرضی

272-            مستثنیات دین در آرای محاکم

273-            بررسی نحوه اجرای مستثنیات دین در آرای محاکم

274-            تبیین دامنه مستثنیات دین در فقه و حقوق

275-            نحوه اجرای احکام در مورد مستثنیات دین در تشخیص شئون محکوم علیه

276-            اعاده و توقف عملیات اجرایی

277-            نحوه توقف عملیات اجرایی و مبانی آن

278-            دلایل مورد استناد در آرای محاکم برای دستور توقف

279-            ایجاد سازمان میانجیگری براساس مدل های متداول در دنیا

280-            ماهیت میانجیگری در نظام قضایی  

281-            لزوم یا عدم لزوم پذیرش میانجیگری برای کاهش دعاوی

282-            بررسی ایجاد سازمان میانجیگری در نظام حقوقی ایران

  • هیچ نظری یافت نشد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت کاراکتر
نوشته شما باید بیشتر از 10 کاراکتر باشد
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
Разработка и создание интернет магазина Joomla

قـــم - بلوار امین - کوچه 17-  پلاک 20
مرکز آموزش‌های تخصصی فقه
تلفن: 32617406 - 025 

www.atfeqh.ir

تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز آموزش‌های تخصصی فقه محفوظ است.

Template Design:Dima Group