مدرسه عالی قضاوت
دوشنبه 30 فروردين 1400 Monday 19 April 2021 7 رمضان 1442

جستجو

تابلو اعلانات

آخرین اخبار

گرامی داشت هفته پژوهش

گرامی داشت هفته پژوهش

دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۹

سایت های مرتبط

26-   ضمانت اجرای موثر در دیون پولی

27-   مطالبه خسارت تاخیر تادیه

28-   مطالبه کاهش ارزش پول

29-   افزایش تورم و آثار آن

30-   دیون ارزی و مسایل حقوقی آن

31-   مسئولیت پزشک

32-   ماهیت مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ما

33-   تحلیل اثر شرط برائت در آرای محاکم

34-   اثر شروط قراردادی در مسئولیت پزشک

35-   عدم اقدام به درمان و آثار آن برای پزشک

36-   اثر تکالیف حرفه ای پزشک در مسئولیتهای حقوقی او

37-   بازنگری قانون بیمه اجباری شخص ثالث

38-   ماهیت حقوقی بیمه اجباری ثالث و اصول حقوقی آن

39-   بیمه اجباری ثالث : بیمه راننده یا خودرو

40-   نحوه جبران خسارت در بیمه های اجباری

41-   رابطه خسارت و دیه

42-   رابطه سبیت در بیمه و نحوه احراز آن

43-   جبران خسارت در تصادم زنجیره ای با تحلیل تداخل اسباب

44-   بیمه ثالث و پوشش راننده و سرنشین

45-   تحلیل مسائل خسارت ( ناشی از نقض یاتاخیر تادیه ) در آرای محاکم

46-   ماهیت حقوقی خسارت و آثار آن

47-   انوا ع خسارت قابل مطالبه

48-   نحوه تعیین خسارت و اصول آن

49-   مشکلات ناشی از عدم پذیرش خسارت معنوی

50-   روشهای جبران خسارت در حقوق ایران

51-   لزوم جبران خسارت به وجه نقد

52-   مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در آرای محاکم

53-   مسئولیت مدنی شرکتها و آثار آن

54-   مسئولیت مدنی دولت و آثار آن

55-   چگونگی جبران خسارت توسط اشخاص حقوقی

56-   ضمانت اجراهای کیفری برای تقصیرات مدیران

57-   چالشهای حمایت از مصرف کندگان در پرتو آرای محاکم

58-   روشهای حمایت از حقوق مصرف کننده

59-   ضمانت اجراهای قراردادی نقض حقوق مصرف کننده

60-   تعیین ذینفع در دعوای خسارت ناشی از نقض حقوق مصرف کننده

61-   رابطه حقوقی انجمنهای حمایت با مصرف کنندگان

62-   چالشهای حمایت از حقوق مالکیت در نظام حقوق مدنی ایران

63-   روشهای حمایت از مالکیت در حقوق ایران

64-   اثر گذاری این روشها بر تضمین حقوق مالکیت در ایران

65-   برآورد آثار هزینه تمام شده حمایت از حقوق مالکیت  به لحاظ  اطاله دادرسی

66-   مقایسه حقوقی شرط فسخ و فاسخ در قراردادها

67-   اثر شرط فسخ بر قراردادها

68-   اثر شرط فاسخ بر قراردادها

69-   نحوه تشخیص شرط فسخ و فاسخ در قراردادها و آثار آن

70-   بررسی مسایل غرامات در ضمان درک درآرای محاکم

71-   دامنه اصل جبران خسارت در ضمان درک

72-   روشهای جبران خسارت در ضمان درک

73-   اثر حسن نیت بر ضمان درک

74-   اثر توافقات و  شرط قراردادی بر ضمان درک

75-   بررسی علل حقوقی نقض تعهدات در آرای محاکم ونحوه شیوع آنها برای اتخاذ سیاستی جهت حمایت از تعهدات قراردادی

76-   بررسی ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات قراردادی در آئینه رویه قضایی

77-   فسخ و آثار آن

78-   اجبار و آثار آن

79-   خسارت و آثار آن

80-   بررسی مسائل وجه التزام در پرتو آرای محاکم

81-   ماهیت وجه التزام در آرای محاکم

82-   تغییر  دامنه خسارات قراردادی واثر آن در وجه التزام

83-   وجه التزام و اجرای اجباری قرارداد

84-   وجه التزام و عدم جبران خسارات

85-   اسقاط کافه خیارات و اثر آن در آرای محاکم

86-   اثر اسقاط خیارات در مسئولیت قراردادی

87-   اثر اسقاط در اضرار عمدی و تدلیس

88-   دامنه اسقاط خیارات  

89-   ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در فرض اسقاط

90-   بررسی نحوه اعمال قواعد فقهی مدنی در آرای محاکم

91-   تفسیر قواعد فقه در آرای محاکم ( بررسی موردی حسب انتخاب عنوان قاعده )

92-   روشهای استناد به قواعد فقه در آرای محاکم

93-   انواع قواعد فقه مدنی در آرای محاکم (ماهوی )

94-   انواع قواعد فقه مدنی در آرای محاکم (شکلی )

95-   بررسی مشکلات اجرای قاعده اجبار بر انجام تعهد در آرای محاکم

96-   تعذر اجبار و آثار حقوقی آن

97-   تعسر اجبار و آثار حقوقی آن

98-   نحوه اجبار ( از منظر اجرای حکم )

99-   نحوه اجبار در تعهدات شخصی

100-            انواع اجبار

101-            بدل اجبار در مواردی که امکان اجرا موقتا وجود ندارد

102-            لزوم تدوین مقررات در احوال شخصیه مسلمانان غیر شیعه

103-            احوال شخصیه در ایرانیان اهل سنت (شافعی ، حنفی ، حنبلی ،....)

104-            احوال شخصیه در ایرانیان غیر مسلمین

105-            نحوه استناد محاکم به مقررات غیر مسلمانان در احوال شخصیه

106-            بررسی مسئله تعدیل قراردادها

107-            تغییر شرایط در قراردادها و آثار آن بر قرارداد

108-            تعدیل در قراردادهای اداری یا خصوصی

109-            اثر شرط تعدیل در دامنه تعهدات طرفین

  • هیچ نظری یافت نشد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت کاراکتر
نوشته شما باید بیشتر از 10 کاراکتر باشد
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
Разработка и создание интернет магазина Joomla

قـــم - بلوار امین - کوچه 17-  پلاک 20

مدرسه عالی قضاوت

تلفن: 32617406 - 025 

تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز آموزش‌های تخصصی فقه محفوظ است.

Template Design:Dima Group